Naujienos

Nuo 2021 m. kovo 30 d. galite teikti paraiškas paramai gauti keičiant senas šildymo sistemas į efektyvius biokuro katilus arba šilumos siurblius.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia fizinius asmenis teikti registracijos formas finansavimui (kompensacijoms) gauti kompensacinės išmokas už neefektyvių biomasę naudojančių šildymo katilų pakeitimą į efektyvius biokuro katilus arba šilumos siurblius.

Reikalavimai:

 • Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis buto arba sodo paskirties pastatą, kurio statyba yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos.
 • Nurodytame pastatate, nėra prijungtos centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos
 • Turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas.

Atkreipiame dėmesį, kad jei vykdote pastato rekonstrukciją, registracijos formą galite teikti tik tada jei pastato baigtumas yra ne mažesnis kaip 100 proc.

Šildymo sistemų keitimo variantai:

 • Naują 5-os klasės efektyvumo biokuro katilą;
 • Oras-vanduo šilumos siurblį, kurio sezoninis naudingumo koeficientas ne mažesnis nei 3,0.

Svarbu: Jei namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, neefektyviai biomasę naudojantis katilas gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos neturinčius įrenginius, naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, t.y. tik į šilumos siurblius.

Paramos dydis:

 • Kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos.

Išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo lentelę galite peržiurėti čia.

Atrankos būdas:

 • Projektai bus atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Projektų atranka nepriklausys nuo projekto registracijos formos pateikimo pirmumo.

Norinčius gauti paramą kviečiame teikti paraiškas per informacinę sistema APVIS kartu su žemiau nurodytais dokumentais:

 • Jei Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su Projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti Projekto registracijos formą ir/ar pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ir/ar apmokėti išlaidas ir pan.), notaro patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimą atstovauti pareiškėją.
 • Jei yra namo bendrasavininkų, laisvos formos bendrasavininkų (bendraturčių) sutikimą įgyvendinti projektą.
 • Neefektyviai biomasę naudojančio katilo ar silumos siurblio nuotraukas.

Registracijos formos pildymo instrukcija.

Registracijos formos gali būti teikiamos iki 2021 balandžio 30 d. 15.45 val.

Paramai gauti tinkantys produktai:

Iškilo klausimų? Kreipkitės!

Mūsų specialistai:

 • Padės išsirinkti tinkamiausią produktą
 • Pakonsultuos su parama susijusiais klausimais
 • Pagelbės pildant paraišką

el. paštas: dainius@katilas.lt

Telefono nr.: +370 686 11089