Naujienos

Iki 2021 m. balandžio 30 d. teikite paraiškas APVA paramai gauti ir pasikeiskite seną taršų katilą!

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia fizinius asmenis teikti registracijos formas finansavimui (kompensacijoms) gauti kompensacinės išmokas už neefektyvių biomasę naudojančių šildymo katilų pakeitimą į efektyvius biokuro katilus arba šilumos siurblius.

Galimi pareiškėjai:

 • Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis buto arba sodo paskirties pastatą, kurio statyba yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos.
 • Nurodytame pastatate, nėra prijungtos centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos
 • Turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas.

Atkreipiame dėmesį, kad jei vykdote pastato rekonstrukciją, registracijos formą galite teikti tik tada jei pastato baigtumas yra ne mažesnis kaip 100 proc.

Jūsų patogumui produktus tinkančius paramai gauti  pažymėjome ženkliuku

 

                        

Čia galite rasti paramai gauti tinkančius produktus:

Biokuro katilai

Šilumos siurbliai

 

Iškilo klausimų? Kreipkitės!

 • Padėsime išsirinkti tinkamiausią produktą
 • Pakonsultuosime su parama susijusiais klausimais
 • Pagelbėsim pildant paraišką

El. paštas: dainius@katilas.lt

Telefono nr.: +370 686 11089

 

Plačiau apie paramą

Neefektyvius biomasę naudojančius katilus galima keisti į:

 • Naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW
 • Šilumos siurblį (žemė – vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7° C lauko oro temperatūros ne mažesnis kaip 3,5.
 • Šilumos siurblį (vanduo – vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7° C lauko oro temperatūros ne mažesnis kaip 3,5.
 • Šilumos siurblį (oras – vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) prie +7° C lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0.
 • Gali būti perkama tik nauja nenaudota įranga.

SVARBU: Jei namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, neefektyviai biomasę naudojantis katilas gali būti keičiamas tik į šilumos siurblius.

Paramos dydis:

 • Kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos.

Išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo lentelę galite peržiurėti čia.

Atrankos būdas:

 • Projektai bus atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Projektų atranka nepriklausys nuo projekto registracijos formos pateikimo pirmumo.

Norinčius gauti paramą kviečiame teikti paraiškas per informacinę sistema APVIS kartu su žemiau nurodytais dokumentais:

 • Jei Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su Projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti Projekto registracijos formą ir/ar pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ir/ar apmokėti išlaidas ir pan.), notaro patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimą atstovauti pareiškėją.
 • Jei yra namo bendrasavininkų, laisvos formos bendrasavininkų (bendraturčių) sutikimą įgyvendinti projektą.
 • Neefektyviai biomasę naudojančio katilo ar silumos siurblio nuotraukas.

Registracijos formos pildymo instrukcija.

Registracijos formos gali būti teikiamos iki 2021 balandžio 30 d. 15.45 val.